Uilleann Pipes Tuition Programme

Clár Teagaisc Phíb Uilleann
10 - 18 years

Reáchtáltar clár teagaisc Music Generation Chontae na Gaillimhe don Phíb Uilleann i gcomhpháirt leis na Píobairí Uilleann. Tá sé ar siúl faoi láthair in dhá shuíomh – Indreabhán agus Corr Na Móna agus cuirtear ar fáil trí Bhéarla agus trí Ghaeilge é. Faigheann an clár Phíb Uilleann tacaíocht ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus ó Ealaín na Gaeltachta.

Music Generation Galway County’s Uilleann Pipes tuition programme in delivered in partnership with Na Píobairí Uilleann. It is currently running in two locations – Inverin and Corr Na Móna and is delivered through both English and Irish. The Uilleann Pipes programme is supported by Galway County Council and Ealaín na Gaeltachta.