Symphonic Schools

8 - 18 years

Clár teagaisc do scoileanna é seo ina gcuirtear teagasc ar fáil in uirlisí ceoil éagsúla. Déantar éascaíocht do pháistí agus do dhaoine óga casadh i ngrúpaí aireagail go gairid tar éis dóibh tosú ag foghlaim uirlis cheoil. Déantar forbairt ar dheiseanna do scoileanna Chontae na Gaillimhe teacht le chéile agus casadh in ensemble ceolfhoirne níos mó. Faigheann Scoileanna Siansacha tacaíocht ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus ó Ghaillimh 2020.

"Bhí an t-ádh lenár scoil a bheith in ann a bheith páirteach sa chlár Symphonic Schools. Tá ár ndaltaí i rang a Cúig ag fáil teagaisc ó theagascóirí den scoth ar bhonn seachtainiúil sna huirlisí práis, gaothuirlisí adhmaid agus cnaguirlisí. Tá na páistí ag baint an-taitneamh as an deis seo atá faighte acu na huirlisí seo a fhoghlaim.”

- Christine Connor, príomhoide, Scoil an Chroí Naofa, Béal Átha na Sluaighe.

A mixed instrumental tuition programme for schools enabling children and young people to play in chamber groups from an early stage of learning an instrument. Opportunities will be developed for schools from around Galway County to come together and play in larger orchestral ensembles. Symphonic Schools is supported by Galway County Council and Galway 2020.  

“Our school have been very lucky to be included in the Symphonic Schools programme. Our 5th class pupils have been receiving weekly tuition in brass, woodwind and percussion from top class tutors. The children are really enjoying the opportunity to learn these instruments.”

- Christine Connor, principal Scoil an Chroí Naofa, Ballinasloe.

Music Generation Galway County offers programmes of varying lengths to suit different terms and all eventualities. Feel free to contact us for details of our one-day 'Taster' session, a 5 week pre-summer programme or a full school-term music programme.