ROCK POP HIP HOP

13 - 18 years

Clár rochtana ceoil do dhéagóirí é seo a bhfuil an-tóir air. Cuirtear teagasc ar fáil faoin gclár i réimse uirlisí agus fonnadóireacht chomh maith le bheith ag casadh in ensemble. Bíonn deiseanna ann do na rannpháirtithe bualadh le ceoltóirí a bhfuil an dearcadh ceoil céanna acu, bannaí a bhunú agus a gceol féin a scríobh. Tá an clár seo á reáchtáil faoi láthair i dTuaim, ar an nGort, i mBaile Locha Riach, sa Cheathrú Rua agus sa Chlochán. Faigheann RockPopHipHop tacaíocht ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Foróige, Youth Work Ireland, Involve, Tusla agus FÓRAM Chonamara. 
“Tá na tairbhí móra a bhí ag an gclár seo ar na rannpháirtithe feicthe againn, idir níos mó muiníne agus féinmheasa, agus cairde nua a dhéanamh a bhfuil na spéiseanna céanna acu. Tá aiseolas an-dearfach faighte againn ó roinnt de na tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus mhaígh roinnt acu go raibh an clár tar éis saol a bpáiste a athrú ó bhonn.” 

- Ruairi Leddy and Niamh Carrol, Project Workers, Gort. Foróige    

A popular music access programme for teenagers providing tuition in a range of instruments and vocals as well as ensemble playing, creating opportunities for participants to meet like-minded musicians and form bands and write their own music. Currently running in Tuam, Gort, Loughrea, Carraroe and Clifden. RockPopHipHop is supported by Galway County Council, Foróige, Youth Work Ireland, Involve, Tusla and FORUM Connemara. 

“We have witnessed first-hand the massive benefits this programme has had on the lives of its participants, be it increased confidence and self-esteem, to making friends with a similar interest. The feedback we have received from some parents and guardians has been amazing with some stating that the music generation programme has been life changing for their child.”

  - Ruairi Leddy and Niamh Carrol, Project Workers, Gort - Foróige    

Want your students to learn Violin, Viola, Cello, Flute, Clarinet, Sax, Trombone & more? Start here!

Music Generation Galway County offers programmes of varying lengths to suit different terms and all eventualities. Feel free to contact us for details of our one-day 'Taster' session, a 5 week pre-summer programme or a full school-term music programme.