Lán Le CeoL

4-12 years

The Child Centered MUSIC EDUCATION Approach

Tá an clár oideachais ceoil seo dírithe ar an bpáiste agus deartha don aoisghrúpa idir Naíonáin Shóisearacha agus Rang a Sé. Is éard atá i gceist leis cur chuige ina ngabhann páistí le déanamh ceoil go gníomhach i mbunscoileanna trí fhonnadóireacht, cluichí, rithim, solfége agus tobchumadóireacht. Táthar ag súil go spreagfaidh an clár seo daoine óga tabhairt faoi dhéanamh ceoil go neamhspleách ó aois óg. Faigheann Lán le Ceol tacaíocht ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Forbairt Tuaithe na Gaillimhe chomh maith le maoiniú ó SICAP.

“Thug na ranganna seachtainiúla seo bunús ceoil an-mhaith do na páistí, bhain siad an-taitneamh astu agus bhí siad ag súil leo gach seachtain.”

- Christine Connor, príomhoide, Scoil an Chroí Naofa, Béal Átha na Sluaighe.

A child-centred performance music education approach for Junior Infants – 6th Class which engages children in active music-making in primary school settings through singing activities, games, rhythm, solfége and improvisation encouraging independent music making from an early age. Lán le Ceol is supported by Galway County Council, Galway Rural Development and SICAP funding.

“These weekly classes form a very solid foundation in music education as well as being something that the children thoroughly enjoy and look forward to every week.”

Christine Connor, principal Scoil an Chroí Naofa, Ballinasloe.