INSTRUMENTS

Stór Uirlisí Ceoil 
MG Musical Instruments

Is constaic mhór do dhaoine óga é i gContae na Gaillimhe nuair nach bhfuil rochtain acu ar uirlisí ceoil ar phraghas réasúnta. Is acmhainn nua é Stór Uirlisí Ceoil Music Generation Chontae na Gaillimhe do cheoltóirí óga i gContae na Gaillimhe. Is féidir le daoine óga féin nó scoileanna uirlisí a thógáil ar iasacht ón stór uirlisí ceoil.

 

Tá stór uirlisí ceoil Music Generation Chontae na Gaillimhe maoinithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, agus ag an gclár LEADER trí Chlár Forbartha Tuaithe na Gaillimhe 2014-2020, Roinn na Gaeltachta agus Gaillimh 2020. A bhuíochas leis an tacaíocht ríthábhachtach atá curtha ar fáil ag na heagraíochtaí seo, cinnteofar go mbeidh rochtain níos fearr ag páistí agus ag daoine óga ar fud Chontae na Gaillimhe ar uirlisí ceoil.

 

Céard iad na huirlisí ceoil atá ar fáil?

 

Chun fiosrúchán a dhéanamh faoi uirlis cheoil, déan teagmháil le Music Generation Chontae na Gaillimhe:

musicgenerationgalway@gretb.ie / 091 874557

A lack of access to affordable instruments is a major barrier to music-making for young people in the Galway County. The Music Generation Galway County Instrument Bank is a new resource for young musicians in County Galway. The bank of instruments can be borrowed by young people or schools.

 

The Music Generation Galway County instrument bank is funded by Galway County Council, LEADER funding through Galway Rural Development Programme 2014-2020, Roinn na Gaeltachta and Galway 2020. The vital support of these organisations will ensure that children and young people will have increased access to instruments throughout Galway County.

What instruments are available?

To enquire about an instrument contact Music Generation Galway County:

musicgenerationgalway@gretb.ie / 091 874557

Transforming Lives & Communities Through Music.

Would you like to find ouT more?