Mapáil cheoil i mBunscoileanna Chontae na Gaillimhe / Galway County Primary School Music Mapping

Mapáil cheoil i mBunscoileanna Chontae na Gaillimhe / Galway County Primary School Music Mapping

Táimid ag tabhairt faoi Mhapáil Cheoil agus is mian linn scéal a fháil ó bhunscoileanna na Gaillimhe – líon amach ár suirbhé Mhapáil Cheoil anseo (nasc chuig leagan Béarla den suirbhé; beidh nasc chuig an leagan Gaeilge den suirbhé sa téacs aistrithe). Táimid ag iarraidh fáil amach céard atá ag tarlú i mbunscoileanna an chontae trí chéile ó thaobh an cheoil de. An bhfuil seans ann nach bhfuil aon ghníomhaíocht cheoil ar bun agaibh? Is uaibhse go speisialta atáimid ag iarraidh a chloisteáil mar gach seans go mbeidh Music Generation Chontae na Gaillimhe in ann cabhrú libh!

Calling all primary schools in Galway! As part of our Music Mapping activities we want to hear from you – fill out our Music Mapping survey here (link to English survey and translated text will have link to Irish survey). We want to know what is happening around the county in primary schools from ‘Bofin to Ballinasloe and Glenamaddy to Gort. Perhaps you currently don’t have any musical activities? We especially want to hear from you to see how Music Generation Galway County can help!