Benefits of Music Making

Na tairbhí a bhaineann le déanamh ceoil

Benefits of Music-making

Tá roinnt mhaith staidéir déanta a thugann le fios go dtacaíonn an ceol agus oideachas ceoil le forbairt phearsanta. Tháinig sé chun solais i staidéar eile go gcabhraíonn an ceol le daoine óga feabhas a chur ar a leas pearsanta agus ar a meabhairshláinte. Cliceáil ar na naisc thíos chun tuilleadh a léamh faoi na tairbhí iontacha atá le baint as déanamh ceoil: 

 

Numerous studies have concluded that music and music education supports personal development. Another study concluded that many young people find that music can help them to take steps towards improved wellbeing and positive mental health. To read more about the amazing benefits of making-music follow the links below:

An chaoi a gcureann an cell agus rochain ar theagasc ceoil le meabhairshláint

(164kb, pdf)

Music & Mental Health

(251kb, pdf)

An chaoi a dtacaíonn deanamh ceoil le forbairt intleachtúil, shóisialta agus pheasanta an duine

(193kb, pdf)

How making music supports intellectual & social development

(250kb, pdf)

Would you like to find ouT more?