Music Generation
Galway County
“We just want to make sure that everyone, whatever their background, gets access to music tuition. That’s the idea.” - Bono About Us Our Programmes
Music Generation
Galway County
"We in U2 benefited from access to musical education – it transformed our lives. We want the same opportunities for young people across Ireland" – Adam Clayton About Us Our Programmes
Music Generation
Galway County
"....even if you choose not to make it your job, learning music is proven to have a hugely positive effect on society in general. It’s exciting that thousands of Ireland’s children and young people will have the opportunity for tuition." - The Edge About Us Our Programmes

Our Programmes

Music Generation Galway County runs a variety of programmes and tuition including: 

Lán Le Ceol

4 - 12 years

Symphonic Schools

8 – 18 years

Uilleann Pipes Tuition Programme

10 - 18 years

RockPopHipHop

13 – 18 years

Symphonic Waves Youth Orchestra

13 – 23 years

Music Hub's

6 - 17 years

Céard é Music Generation Chontae na Gaillimhe
What is Music Generation
 Galway County? 

Is cuid de Music Generation, Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann, é Music Generation Chontae na Gaillimhe. Tá sé mar aidhm ag Music Generation saol leanaí agus daoine óga a shaibhriú trí rochtain a thabhairt dóibh ar oideachas ceoil thaibhithe ar ardchaighdeán ar phraghas níos ísle. Is é a mháthairchuideachta, Music Network, a thionscain Music Generation agus tá sé á mhaoiniú ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil (féach rialachas).

Tá Music Generation Chontae na Gaillimhe ina chuid de líonra náisiúnta agus tá sé á bhainistiú agus á mhaoiniú go háitiúil ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB), i gcomhpháirt le comhpháirtithe maoinithe áitiúla eile, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Forbairt Tuaithe na Gaillimhe, Tusla, Foróige, Youth Work Ireland agus Involve.

Music Generation Galway County is part of Music Generation, Ireland’s National Music Education Programme which transforms the lives of children and young people through access to high-quality, subsidised performance music education. Established by its parent company Music Network, Music Generation is co-funded by U2, The Ireland Funds, the Department of Education and Skills and Local Music Education Partnerships (see governance). 

As part of a national network, Music Generation Galway County is managed and funded locally by Galway and Roscommon Education & Training Board (GRETB), with other local funding partners Galway County Council, Galway Rural Development, Tusla, Foróige, Youth Work Ireland and Involve.  

News / Events

Find out about our latest news and events here!

Testimonials

Get in touch

Get in touch with us and we will get back to you as soon as we can.